Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím, společnostmi v rámci skupiny nebo partnerskými společnostmi, které například spravují naše platby či expedici, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Každá ze zmíněných společností, které mohou Vaše osobní data zpracovávat, bude postupovat v souladu s těmito zásadami na ochranu osobních údajů.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení a sdělení o službách a produktech třetích stran, které jsou s námi ve smluvním vztahu, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady, prostřednictvím e-mailu kliknutím na tento odkaz „Odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů“.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do „Zákaznické sekce“.